Här startar du utbildningen och ser på den första filmen

När den slutar så får du svara på några frågor.

För att gå vidare så får du bara ha ett fel för varje film.
Annars får du se om filmen igen och svara på frågor en gång till.

Om du klarar kursen ser du denna symbol till höger. Du är då godkänd på kursmomentet i 24 månader.

Denna symbol säger att att ditt kursmoment är underkänt.

Denna symbol säger att du måste göra om kursmomenten. Detta uppstår efter 24 månader.